Služby pre zákazníkov:   infosk@americanoutlet.com
KOŠIK
Košík je prázdny
MÔJ ÚČET
DOPRAVA ZADARMO ZA NÁKUPY NAD 150 EUR NA SLOVENSKU
American Outlet - Znackove Oblecenie
Tommy Hilfiger, Michael Kors, Fossil, Guess
Tommy Hilfiger, Michael Kors, Fossil, Guess
Tommy Hilfiger, Michael Kors, Fossil, Guess
Ochrana osobných údajov - GDPR
O firme
Podmienky
Spôsoby platby
Ochrana osobných údajov - GDPR
Objednávky
Termín dodania
Reklamácie / Vrátenie tovaru
Kvalita / Ceny tovaru
Náklady na prepravu
Značky / Brands
American Outlet CO
451 N Kelly Ct
Romeoville, IL 60446
USA
E-mail: infosk@americanoutlet.com
Infolinka: +48 23 657 0397
Telefon:+48 883 846 276
www.americanoutlet.com
INFORMAČNÁ DOLOŽKA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vážený zákazník, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a nariadením smernice 95/46/ES (ďalej len: "GDPR") používanej od 25. mája 2018, informujeme Základné informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov:
1. Správca osobných údajov
Správca Vašich osobných údajov je American Outlet CO so sídlom v USA EIN 451295407, ďalej len Administrátor.
Vaše osobné údaje budú spracované správcom, najmä na účely vykonania opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby alebo plnenia zmluvy, ktorá je stranou, subjekt údajov (údaje potrebné k uzatvoreniu dohody sú uvedené v kontaktnom formulári) - ( na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR); s cieľom uzatvoriť kúpnu zmluvu na základe Vášho záujmu o našu ponuku (základ článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR); na analytické účely [pre lepšie zacielenie služieb na potreby našich zákazníkov, celková optimalizácia našich produktov, optimalizáciu procesov služby, prehlbovanie znalostí o našich zákazníkoch, finančnú analýzu našej spoločnosti, atď], ktorou je realizácia našich legitímnych záujmov (základ čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR); pre archívne účely (evidencia), ktoré realizujú svoje legitímne záujmy v oblasti bezpečnosti informácií v prípade potreby slúži ako dôkaz právnej skutočnosti (§ 6, odsek 1 bod f GDPR); na účely určenia, prešetrovania alebo obhajoby nárokov je našou legitímnou výkonnosťou v tomto záujme (základ článku 6 ods. 1 písm. f GDPR); za účelom štúdia spokojnosti zákazníkov, čo je realizácia našich legitímnych záujmov pri určovaní kvality našich služieb a úroveň spokojnosti zákazníkov s produktmi a službami (základ čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR); aby sme Vám mohli ponúknuť naše produkty a služby priamo (direct marketing), vrátane výberu pre Vaše potreby, čo je realizácia našich oprávnených záujmov (základ čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR); Právnym základom pre spracovanie Vašich dát je zmluva medzi Vami a správcom, ďalej len "dohoda", ktorej uzatvorenie dochádza v dôsledku prijatia pravidiel a v súlade so spracovaním Vašich dát, je nutné, alebo v prípade, že nám bol udelený samostatný "súhlas", napr. Za účelom odosielania obchodných informácií, tzv. newsletter alebo použitie priameho marketingu od nás. Poskytnutie osobných údajov v prípade, že si želáte uzavrieť dohodu, nie je povinné, avšak nedodržanie tejto zmluvy bude mať za následok nemožné uzavretie a plnenie dohody.
3. Obdobie uchovávania údajov
Vaše osobné údaje spracovávané pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy budú uchovávané po obdobie nie dlhšie ako je nevyhnutné, t.j. po dobu nevyhnutnú pre popredajné služby zákazníkom (napr. vybavenie reklamácie), bezpečnosti alebo vyšetrovania akýchkoľvek nárokov vzhľadom k spoločnosti American Outlet CO ako správcu, a následnej zákonnej povinnosti (napr. v súlade s účtovnými a daňovými predpismi). Vaše osobné údaje budú spracovávané na účely marketingu vlastných produktov založených na správu a majú legitímny a právny záujem, budú spracované do námietky osoby, ktorej sa údaje vzťahujú. Vaše osobné údaje spracované na základe samostatného súhlasu budú spracované až do jeho zrušenia.
4. Právny základ pre prijatie opatrení
Spracovanie je potrebné na vykonanie zmluvy alebo na prijatie opatrenia na žiadosť dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy, oprávneného záujmu správcu.
5. Príjemcovia údajov
Subjekty spracúvajúce údaje v mene správcu.
6. Právo na námietku
Máte právo vzniesť námietku k spracovaniu vyššie uvedených údajov kedykoľvek. Máme záujem zastaviť spracovanie dát pre tieto účely. Ak dokážeme, že vo vzťahu k Vašim dátam sú dôležité pre nás legitímne dôvody, ktoré sú dôležitejšie ako Vaše záujmy, práva a slobody, alebo Vaše dáta budú pre nás nevyhnutné pre presné vyšetrovanie alebo obhajovanie nárokov. Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich údajov kedykoľvek, aby sme nemohli vykonávať priamy marketing. Ak uplatníte toto právo - zastavíme spracovanie údajov na tento účel.
7. Práva dotknutých osôb:
Podľa GDPR máte nárok na:
a / právo na prístup k vašim údajom a získanie ich kópie;
b / právo na opravu (úpravu) vašich údajov;
c / právo na vymazanie údajov, obmedzenia spracovania údajov;
d / právo namietať proti spracovaniu údajov;
e / právo na prenos údajov;
f / právo odobrať súhlas kedykoľvek.
g / právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
8. Automatizované rozhodovanie
Vaše osobné údaje budú spracované automatizovaným spôsobom (aj vo forme profilovania), nebude to mať žiadne právne účinky pre Vás ani podstatne neovplyvní Vašu situáciu. Profilovanie osobných údajov cez nás podlieha na spracovanie Vašich údajov (i automatizovaným spôsobom), ich využitím pre hodnotenie určitých informácii o Vás a to najmä pre analýzu a predikciu osobných preferencií a záujmov.
9. Správca osobných údajov
Otázky týkajúce sa ochrany údajov v spoločnosti America Outlet CO môžu byť kedykoľvek nasmerované nášmu pracovníkovi na ochranu údajov. Je k dispozícii na adrese: politikaprywatnosci@americanoutlet.pl
10. Cookies
Správca automaticky zhromažďuje údaje obsiahnuté v súboroch cookies počas používania webových stránok. Súbory cookies sú malé textové súbory odoslané online obchodom a uložené v počítači obsahujúce určité informácie týkajúce sa používania webových stránok a internetového obchodu. Cookies používané online obchodom môžu byť dočasné alebo trvalé. Dočasné cookies sú odstránené pri zatvorení prehliadača, ale trvalé Cookies sú uložené na konci vášho používania stránok a slúžia na uloženie informácií, ako sú heslá alebo prihlasovacie meno, takže je rýchlejšie a jednoduchšie použitie týchto stránok. Náš obchod používa nižšie uvedené súbory cookies na tieto účely: udržiavať servery relácie užívateľa (po prihlásení), takže užívateľ nemusí na každej stránke znova zadať prihlasovacie meno a heslo, na vytvorenie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako prebieha Vaše používanie týchto strán webových stránok, ktoré umožňujú zlepšiť ich štruktúru a obsah, zobraziť prispôsobené remarketingové reklamy. V každom prípade môžete zablokovať inštaláciu súborov cookies alebo odstrániť trvalé súbory cookies pomocou príslušných možností Vášho webového prehliadača. V prípade akýchkoľvek problémov Vám odporúčame použiť súbor pomoci prehliadača alebo kontaktujte výrobcu prehliadača, ktorý používate.